Kennisgebieden

Gezondheidszorg, onderwijs, taal, (ortho)pedagogiek, didactiek, audiologie, klinische linguïstiek, paramedische zorg, logopedie, psychologie, diagnostiek en behandeling van stoornissen in taal-spraak-gehoor-stem-slikken en wetenschappelijk onderzoek.

 
Wat doet ProNect?
  • Beschrijven van complexe onderwerpen en thema's
  • Verzamelen van kennis en onderbouwing
  • Ontwikkelen van onderwijs, trainingen en onderwijsproducten (hbo, post-hbo en wo of Masters)
  • Schrijven van artikelen, publicaties en teksten voor vakbladen
  • Geven van onderwijs, colleges, trainingen en lezingen (hbo, post-hbo en wo of Masters)
  • Beoordelen van assessments, toetsen, scripties en afstudeeronderzoeken
  • Opzetten en begeleiden van wetenschappelijk onderzoek
  • Fondsenwerving
 

Welkom bij ProNect Kennistransfer

ImageProNect is gespecialiseerd in kennis verzamelen, kennis vastleggen, kennis transformeren en kennis overdragen.

ProNect zet kennis om in heldere tekst of onderwijs.
ProNect verzorgt colleges, lessen en lezingen en is beoordelaar bij toetsen en assessments.
ProNect formuleert en begeleidt wetenschappelijk en toegepast onderzoek.

Kennis vastleggen

company

Ontwikkelen en schrijven.

ProNect ontwikkelt onderwijs voor Masters, hogescholen en post-hbo en ontwerpt lesmateriaal en behandelmateriaal.

ProNect schrijft artikelen en teksten, boeken, hoofdstukken van boeken, artikelen voor wetenschappelijke vakbladen, subsidieaanvragen en webcontent.


Kennis verzamelen

company

Onderzoeken en ontwerpen.

ProNect onderzoekt uiteenlopende onderwerpen, thema's en vakgebieden. ProNect diept uw onderwerp of vraagstelling helemaal uit en schrijft hier voor u een artikel of publicatie over, een tekst, een hoofdstuk van een boek of verwoordt dit in helder oefenmateriaal, instructies, syllabi, webcontent of inhoud voor lesboeken.

ProNect ontwerpt onderzoekslijnen.

Kennis overdragen

products

Onderwijzen en toetsen.

ProNect verspreidt kennis door onderwijs en colleges te geven op hbo, post-hbo en Masterniveau en trainingen te geven aan professionals, op vele verschillende kennisgebieden.

ProNect beoordeelt verslagen, scripties, afstudeeronderzoeken, onderwijs-inhoud, assessments, toetsen en examens.